Právní informace

Na této stránce naleznete právní informace o využívání cookies, podmínkách používání webu, zásadách ochrany osobních údajů a případný postup, jak můžete zažádat o výmaz osobních údajů.

V případě, že budete mít po přečetní následujících řádků jakékoliv otázky k čemukoliv, neváhejte mě kontaktovat na kterémkoliv z kontaktů uvedených v patičce stránky. Případné otázky se pokusím zodpovědět v co nejkratším čase.

Cookies

Samotný web v současné době využívá pouze jednu vlastní cookie s názvem note, což je pozůstatek ze staré verze webu. Do této cookie se dříve ukládaly poznámky ze stejnojmenné aplikace. Cookie je využita pouze pro čtení, aktivně již zapisována není a její platnost vyprší na všech zařízeních nejpozději zhruba koncem července roku 2020.

S příchodem nové verze webu se poznámky ukládají do lokálního úložiště, které nemá nastavenou žádnou časovou expiraci a jehož obsah může být smazán pouze na žádost uživatele z rozhraní jeho internetového prohlížeče.

Dalším pozůstatkem ze staré verze webu je cookie eu-cookies, která ale v současné verzi webu nemá již žádné využití. Dříve se používala pro zapamatování si, zda uživatel souhlasil s využíváním cookies na webu prostřednictvím vyskakovací lišty naspodu stránky. Využití takové lišty již není od května 2018 potřeba, jak konstatoval ÚOOÚ ve svém doporučení. Cookie vyprší taktéž nejpozději koncem července roku 2020.

Pro analýzu návštěvnosti jsou společností Google prostřednictvím jejich služby Google Analytics ukládány i další cookies. Nad jejich obsahem a využitím nemám přímou kontrolu, ale můžete si přečíst, jak jsou tyto cookies společností využívány, přímo na jejich webu – ať už na stránce pro vývojáře, nebo na stránce ochrana dat.

V případě, že si nepřejete, aby na vaše zařízení web ukládal jakékoliv cookies, je možné toto zakázat přímo v nastavení vašeho prohlížeče pro tento konkrétní web.

Podmínky používání webu

Veškerý obsah webu je chráněn autorským zákonem a bez výslovného souhlasu ho není možné přebírat, kopírovat ani jiným způsobem šířit kromě případů, kdy je to výslovně povoleno. Povoleno je to v případě využití služeb ze sekce služby v rozsahu službami určeném – vložení mé ikonky nebo kódu pro odpočítávání na váš web apod. Dále pro tisk pro osobní potřebu, náhledy na sociálních sítích, ve vyhledávačích a jiných agregátorech obsahu. V případě využití ve stručných citacích je nutné uvést jméno a příjmení autora, odkaz na stránku, ze které je citace vytvářena, a volitelně i přezdívku autora.

Software nacházející se na tomto webu i software stažitelný z tohoto webu a jiné stažitelné součásti, dále jen software, je možné využívat pro osobní potřebu až do odvolání zcela zdarma, a to za předpokladu, že u konkrétního software není uvedeno jinak. Software není možné bez výslovného souhlasu dále šířit, kopírovat, vytvářet z něj odvozená díla ani se pokoušet o dekompilaci a jiné reverzní inženýrství, pokud není u daného software řečeno jinak.

Obsah webu i software je poskytován bez jakékoliv záruky. Provozovatel webu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené používáním webu, softwaru, chyby, výpadky ani žádnou z odkazovaných stránek. Zároveň není možné používáním webu záměrně způsobovat jeho přetížení, zneužívat jeho chyb za jiným účel než jejich nahlášením a jiným způsobem narušovat hladký chod webu.

Zásady ochrany osobních údajů

Aby bylo možné zajistit bezproblémový chod webu a bylo možné vám poskytnout určité služby, potřebuji při určitých událostech sbírat některé vaše osobní údaje. Na následujících řádcích se dozvíte, jaké údaje sbírám, důvod jejich sběru, jak dlouho údaje uchovávám, kdo k nim má přístup, kdo je zpracovává a na co máte právo.

V komentářích sbírám jméno a zejména IP adresu. Tyto údaje jsou sbírány na základě oprávněného zájmu spočívajícího v případné identifikaci komentujícího uživatele z důvodu obrany před spamem, pomluvami, urážkám na cti apod. IP adresa je také využita pro případné technické zablokování odesílání dalších komentářů zejména z důvodu zamezení spamu.

V hodnocení článků a komentářů sbírám pouze IP adresu hodnotitele z důvodu oprávněného zájmu na zamezení opakovaného hlasování jednou a tou samou osobou pro tentýž článek či komentář.

Údaje z komentářů a hodnocení uchovávám maximálně po dobu 5 let nebo do požádání o výmaz, o který mě můžete požádat na kterémkoliv z kontaktů uvedených v patičce stránky. Po uplynutí této doby je ze záznamu automaticky smazána IP adresa, což znemožní identifikaci uživatele.

Na webu je také využit měřící kód služby Google Analytics, veškerá data jsou ale anonymizována. Více se můžete dozvědět na stránce ochrana dat této služby.

Jediným správcem a zároveň i zpracovatelem všech sbíraných osobních údajů na tomto webu je jeho provozovatel. Nikomu jinému není přístup k osobním údajům umožněn.

Vaším právem je dotázat se, jaké údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho je uchovávám a kdo má k údajům přístup. Můžete také požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů. V případě nespokojenosti máte také možnost podat stížnost na ÚOOÚ.