SUPERMARTAS.CZ

Web o mojí webové a programové tvorbě

Překladač morseovky

Potřebujete přeložit text z morseovky do čitelného textu, případně naopak? Vyzkoušejte tento překladač morseovky. Překladač umí překládat jak z textu do morseovky, tak i z morseovky do normálního, čitelného textu. Při překladu morseovky do textu platí stejné zásady jako při klasické "psané" morseovce: tečku může představovat . a ·, čárku - nebo _ a oddělovač písmen |, / nebo mezera.

Přeložit do:

Hodnocení

Celkové hodnocení:
79.82%
Počet hlasů:
470
Vaše hodnocení:
Nehlasovali jste

Komentáře

Jméno:
Předmět:
Web:
Komentář: B I U S :) :| :P :D ;) :( 8) [evil] [arrow] [idea] [?] [!]
Captcha
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Heslo na tábor

Prosím o překlad jde o heslo na tábor pro mého syna. Děkuji

Hovna sama padajů

Nesvírá mi věnec
-.|.|...|...-|..|.-.|.-||--|..||...-|.|-.|.|-.-.|

morseovka

děkuji tvůrcům této aplikace. díky ní si píšu s kámošem morseovkou:D:D:D:D:D:D:D:D8)8)8)8)

komentář

.---|.||-|---||...|..-|.--.|.|.-.||...-|.|-.-.|.-.-.-||--|..-|--..|..-||...|..||-..|---|.--.|..|...|---|...-|.-|-||...||...-|-.|---|..-|-.-.|.-|-|-.--||.-||-.|.|...|-|.-.|.-|...-|..|--||..-||-|---|....|---||.--.|..-|.-..||-..|-.|.||.-||---|-.|..||...|.||.--.|.-.|---|-.-.|...-|..|-.-.|..||...-||--|---|.-.|...|.|---|...-|-.-.|.| :D[evil]:)

Re: Re: komentář

.-|-.-.|-.-.|---|.-.|-..|..|-.|--.||-|---||.-|.-..|.-..||-.-|-.|---|.--|-.||.-..|.-|.--|...|||---|..-.||.-|...-|..|.-|-|..|---|-.|--..--|||||||||-|....|.|.-.|.||..|...||-.|---||.--|.-|-.--||.-||-...|.|.|||...|....|---|..-|.-..|-..||-...|.||.-|-...|.-..|.||-|---||..-.|.-..|-.--|.-.-.-|||||||||..|-|...||.--|..|-.|--.|...||.-|.-.|.||-|---|---||...|--|.-|.-..|.-..||-|---||--.|.|-|||..|-|...||..-.|.-|-||.-..|..|-|-|.-..|.||-...|---|-..|-.--||---|..-.|..-.||-|....|.||--.|.-.|---|..-|-.|-..|.-.-.-|||||||||-|....|.||-...|.|.|--..--||---|..-.||-.-.|---|..-|.-.|...|.|--..--||..-.|.-..|..|.|...||.-|-.|-.--|.--|.-|-.--|||||||||-...|.|-.-.|.-|..-|...|.||-...|.|.|...||-..|---|-.|-||-.-.|.-|.-.|.|||.--|....|.-|-||....|..-|--|.-|-.|...||-|....|..|-.|-.-||..|...||..|--|.--.|---|...|...|..|-...|.-..|.|.-.-.-|||||||||-.--|.|.-..|.-..|---|.--|--..--||-...|.-..|.-|-.-.|-.-|.-.-.-||-.--|.|.-..|.-..|---|.--|--..--||-...|.-..|.-|-.-.|-.-|.-.-.-|||-.--|.|.-..|.-..|---|.--|--..--||-...|.-..|.-|-.-.|-.-|.-.-.-||-.--|.|.-..|.-..|---|.--|--..--||-...|.-..|.-|-.-.|-.-|.-.-.-|||||||||---|---|....|--..--||-...|.-..|.-|-.-.|-.-||.-|-.|-..||-.--|.|.-..|.-..|---|.--|--...-|||.-..|.|-|...||...|....|.-|-.-|.||..|-||..-|.--.||.-||.-..|..|-|-|.-..|.|.-.-.-|||||||||-...|.-|.-.|.-.|-.--|--...-||-...|.-.|.|.-|-.-|..-.|.-|...|-||..|...||.-.|.|.-|-..|-.--|--...-|||||||||---|---|--|..|-.|--.|--...-|||||||||....|.-|-.|--.||---|-.||.-||...|.|-.-.|---|-.|-..|.-.-.-|||||||||....|.|.-..|.-..|---|..--..|||||||||-....-||-...|.-|.-.|.-.|-.--|..--..|||-....-||.-|-..|.-|--|..--..|||||||||-....-||---|.-|-.||-.--|---|..-||-...|.|.-..|..|.|...-|.||-|....|..|...||..|...||....|.-|.--.|.--.|.|-.|..|-.|--.|..--..|||-....-||..||-.-.|.-|-.|-|.-.-.-||..|.-..|.-..||.--.|..|-.-.|-.-||-.--|---|..-||..-|.--.|.-.-.-|||||||||.-..|---|---|-.-|..|-.|--.||...|....|.-|.-.|.--.|.-.-.-|||||||||..-|...|.||-|....|.||...|-|.-|..|.-.|...|.-.-.-||-.--|---|..-|.-.||..-.|.-|-|....|.|.-.|||.--.|.-|..|-..||--.|---|---|-..||--|---|-.|.|-.--||..-.|---|.-.||-|....|---|...|.|.-.-.-|||||||||...|---|.-.|.-.|-.--|.-.-.-||..|--||.|-..-|-.-.|..|-|.|-..|.-.-.-|||||||||....|.|.-.|.|...||-|....|.||--.|.-.|.-|-..|..-|.-|-|.|.-.-.-|||.--|.|.-.|.||...-|.|.-.|-.--||.--.|.-.|---|..-|-..||---|..-.||-.--|---|..-|--..--||...|---|-.|.-.-.-|||||||||.-||.--.|.|.-.|..-.|.|-.-.|-||.-.|.|.--.|---|.-.|-||-.-.|.-|.-.|-..|--..--||.-|.-..|.-..||-...|...|.-.-.-|||||||||...-|.|.-.|-.--||.--.|.-.|---|..-|-..|.-.-.-|||||||||--|.-|--...-||..||--.|---|-||.-||-|....|..|-.|--.||--.|---|..|-.|--.||....|.|.-.|.|.-.-.-|||||||||-....-||-.--|---|..-||--.|---|-||.-..|..|-.|-||---|-.||-.--|---|..-|.-.||..-.|..-|--..|--..|.-.-.-|||-....-||---|.--|--...-||-|....|.-|-|...||--|.|--...-|||||||||-....-||.--|.-|...-|.||-|---||..-|...|--...-||.--|.|.-..|.-..||-...|.||..|-.||.-.|---|.--||.----|.----|---..|--..--|-----|-----|-----|.-.-.-|||-....-||-...|-.--|.|--...-|||||||||-...|.-|.-.|.-.|-.--|--..--||..||-|---|.-..|-..||-.--|---|..-|--..--|||...|-|---|.--.||..-.|.-..|-.--|..|-.|--.||..|-.||-|....|.||....|---|..-|...|.|--...-|||||||||-....-||....|.|-.--|--..--||.-|-..|.-|--|.-.-.-|||-....-||....|.|-.--|--..--||-...|.-|.-.|.-.|-.--|.-.-.-|||||||||-....-||..|...||-|....|.-|-||..-.|..-|--..|--..||--.|.|.-..|..--..|||-....-||.-||.-..|..|-|-|.-..|.|.-.-.-||...|.--.|.|-.-.|..|.-|.-..||-..|.-|-.--|--..--||--.|.-.|.-|-..|..-|.-|-|..|---|-.|.-.-.-|||||||||-.|.|...-|.|.-.||-|....|---|..-|--.|....|-||..|-..||--|.-|-.-|.||..|-|.-.-.-|||||||||-|....|.-.|.|.||-..|.-|-.--|...||--.|.-.|.-|-..|.||...|----|---|---|.-..|--..--|||-|....|.-.|.|.||-..|.-|-.--|...||....|..|--.|....||...|----|---|---|.-..|.-.-.-|||||||||-|....|---|...|.||.--|.|.-.|.||.-|.--|-.-|.--|.-|.-.|-..|.-.-.-|||||||||-|....|.-.|.|.||-..|.-|-.--|...||-.-.|---|.-..|.-..|.|--.|.|.-.-.-||..|--||--.|.-..|.-|-..||..||-|---|---|-.-|||.-||-..|.-|-.--||.-|-.|-..||....|..|-|----|....|..|-.-|.|-..||.-|.-.|---|..-|-.|-..||-|....|.||....|..|...-|.|.-.-.-|||||||||-.--|---|..-||-..|..|-..||-.-.|---|--|.||-...|.-|-.-.|-.-||-..|..|..-.|..-.|.|.-.|.|-.|-|.-.-.-|||||||||-....-||....|..|--..--||-...|.-|.-.|.-.|-.--|.-.-.-|||-....-||.-|.-.|-|..|.|--..--||--.|.-.|---|.--|..|-.|--.||.-||--|..-|...|-|.-|----|.|..--..||.-..|---|---|-.-|...||--.|---|---|-..|.-.-.-|||||||||-....-||....|.|.-|.-.||.-|-...|---|..-|-||..-.|.-.|.-|-.|-.-|..|.|..--..|||-....-||-.--|.|.-|....|.-.-.-|||||||||-....-||-.--|---|..-||--.|---|..|-.|--.||-|---||-|....|.||..-.|..-|-.|.|.-.|.-|.-..|..--..|||-....-||-.|---|--..--||..|--||-.|---|-||--.|---|..|-.|--.|.-.-.-|||||||||.|...-|.|.-.|-.--|-...|---|-..|-.--||-.-|-.|---|.--|...|--..--|||...|-|..|-.|--.||...|---|--|.|---|-.|.|--..--||-.--|---|..-||-..|..|.|.-.-.-|||||||||-..|---|-.|-||.--|.-|...|-|.||..|-||---|-.||.-||...|--.-|..-|..|.-.|.-.|.|.-..|.-.-.-|||...|..-|----||.-||....|---|-|....|.|.-|-..|.-.-.-|||||||||..||--.|..-|.|...|...||....|.||-.-.|---|..-|.-..|-..||....|.-|...-|.|||.---|..-|...|-||--.|---|-|-|.|-.||---|..-|-||---|..-.||-|....|.||.--|.-|-.--|.-.-.-|||||||||..||.-..|---|...-|.||-|....|..|...||..|-.|-.-.|---|.-.|.--.|---|.-.|.-|-|..|-.|--.|||.-|-.||.-|--|..-|...|.|--|.|-.|-||.--.|.-|.-.|-.-||..|-.|-|---||---|..-|.-.||-..|.-|-.--|.-.-.-|||||||||-|....|.-|-|...||.--|....|-.--||.--|.||-..|---|-.|-||-.|.|.|-..||...-|.-|-.-.|.-|-|..|---|-.|...|.-.-.-|||||||||-...|---|-.--|--..--||--.-|..-|..|-|.||.-||-...|..|-||---|..-.||.--.|---|--|.--.|.-.-.-|.-.-.-|.-.-.-|||..-|-.|-..|.|.-.||-|....|.||-.-.|..|.-.|-.-.|..-|--|...|-|.-|-.|-.-.|.|...|.-.-.-|||||||||-....-||.--|.|.-..|.-..|--..--||.-|-..|.-|--|--..--||-|---|-..|.-|-.--||.--|.||.-|.-.|.||--|.|-.|.-.-.-|||-....-||.--|.||.-|.-.|.|--...-|||||||||-....-||-...|.|.|-....-|--|.|-.|.-.-.-|||-....-||.-|--|.|-.|--...-|||||||||....|.-|.-..|.-..|.|.-..|..-|.---|.-|....|--...-|||||||||...|-|..-|-..|.|-.|-|...|--..--||..-.|.-|-.-.|..-|.-..|-|-.--|--..--||-..|..|...|-|..|-.|--.|..-|..|...|....|.|-..||-...|.|.|...|--..--|||||||||.--.|.-..|.|.-|...|.||.--|.|.-..|-.-.|---|--|.||-..|.|.-|-.||-...|..-|--..|--..|.--|.|.-..|.-..|.-.-.-||||||

:/

8)- .... . / --.- ..- .. -.-. -.- / -... .-. --- .-- -. / ..-. --- -..- / .--- ..- -- .--. ... / --- ...- . .-. / .---- ...-- / .-.. .- --.. -.-- / -.. --- --. ... .-.-.-
Nejde to

dobrý !!

Moc dobrý, jako starej "pípák" z vojny mám ještě dnes v hlavě melodie jednotlivých znaků. Mít to tehdy, bylo by vše lehčí :-)

dobrá věc

.-|...|..||.--.|.-.|.|-..||...--|-----||.-..|.|-|-.--||.---|...|.|--||.--.|---|...|.-..|.-|.-..||.--.|---|....|.-..|.|-..|-.|..|-.-.|..||-.|.-|.--.|...|.-|-.|---|..-||--|---|.-.|...|.|---|...-|-.-|---|..-||.-||-..|---|...|.-..|.-|--...-||-..|.|-.-|..-|.---|..-||--..|.-||.--.|.-.|.|-.-|.-..|.-|-..|.-|-.-.|.-.-.-|   :)

Převodník je super!!!!!!!!!

;):):D

hodnocení

Je to super - díky autorům:D

1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace